پیک

گزارش ومعلومات

اسامی دانشجویان حوتقول که فعلادر دانشگاه های کشور مشغول تحصیل اند

GiGaImage.com Free Image Hosting

دوستان عزیز باعرض سلام وخسته نباشید لیسه عالی استادشریفی حوتقول یکی ازفعال ترین لیسه های ولسوالی جاغوری میباشد که درسال 1370خورشیدی با پشتیبانی مالی مردم شریف ونجیب علم دوست وفرهنگ دوست حوتقول بنا نهاده شده است 

وهمچنان تلاش های مسمر وانسان دوستانه استادان مجرب وفرهیخته که بخش ازعمر گرانبها خودرا در تعلیم وتربیت فرزندان این مردم گزاشته اند نیز نقش کلیدی واسا سی در تاسیس این لیسه بازی میکند این لیسه ازسال 1380خورشیدی تابحال هفت دوره فارغ صنف دوازده داشته که فعلا در دانشگاه های کشور نظیر کابل "هرات "مزار شریف " مشغول تحصیل بوده عده فارغ التحصیل گردیده اند اسامی دانشجویان  راکه تاسال 1386فارغ گردیده اند و فعلا مشغول تحصیل اند جهت آگاهی شما دوستان قرارداده ام

 

 

بجهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست                         عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازاو

قریه

دانشکده

دانشگاه

تخلص

نام

شماره

شیفقال بالا

 

 تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

دانشگاه کابل

الهام

ناظرحسین

1

شیفقال بالا

 تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

دانشگاه کابل

جاوید

عوض علی

2

کهنه ده

الکترومیخانیک

پولی تخنیک کابل

هما

عیدمحمد

3

کهنه ده

الکترومیخانیک

پولی تخنیک کابل

سلیمی

صادق علی

4

شیفقال بالا

الکترومیخانیک

پولی تخنیک کابل

قربانی

محمدحسین

5

رواران

الکترومیخانیک

پولی تخنیک کابل

فرزام

ناظرحسین

6

چمبرا

الکترومیخانیک

پولی تخنیک کابل

شفایی

حمکت الله

7

الغزار

الکترومیخانیک

پولی تخنیک کابل

رضایی

محمدجان

8

شیفقال بالا

جیولوجی معدن

پولی تخنیک کابل

حسینی

محمدحنیف

9

شیفقال بالا

جیولوجی معدن

پولی تخنیک کابل

حسینی

محمدمهدی

10

گرگ

جیولوجی معدن

پولی تخنیک کابل

 

محمدعلی

11

گردن

ریاضی

تعلیم وتربیه کابل

 

محمدکاظیم

12

گردن

ریاضی

تعلیم وتربیه کابل

 

عتیق الله

13

آغیل ملا

ریاضی

تعلیم وتربیه کابل

 

شفیقه

14

کهنه ده

ادبیات

تعلیم وتربیه کابل

 

کامله

15

شیفقال پاین

فزیک

تعلیم وتربیه کابل

 

طالب حسین

16

گلبند

ساینس

دانشگاه کابل

حیدری

حمزه

17

کهنه ده

ساینس

دانشگاه کابل

امینی

محمدجان

18

کهنه ده

ساینس

دانشگاه کابل

یاوری

یزدانعلی

19

الغزار

ساینس

دانشگاه کابل

شیوا

راضیه

20

آغیل کاکا

ساینس

دانشگاه کابل

دانش

زهرا

21

کهنه ده

طب معالجوی

دانشگاه طبی کابل

یاوری

رمضانعلی

22

کهنه ده

طب معالجوی

دانشگاه طبی کابل

سلیمی

علی محمد

23

شیفقال بالا

طب معالجوی

دانشگاه طبی کابل

زاهدی

لیاقت علی

24

کهنه ده

زمین شناسی

دانشگاه کابل

امینی

علی محمد

25

گلبند

زمین شناسی

دانشگاه کابل

احمدی

یعقوبعلی

26

شیفقال بالا

زراعت

دانشگاه کابل

همدم

خادم حسین

27

گرگ

زراعت

دانشگاه کابل

مهدوی

محمدهادی

28

آغیل کاکا

زراعت

دانشگاه کابل

حاتمی

خاتمه

29

گردن

اقتصاد

دانشگاه کابل

وهاج

خادم حسین

30

گردن

اقتصاد

دانشگاه کابل

ناصری

سجادحسین

31

کولی

اقتصاد

دانشگاه کابل

دریابی

محمدهادی

32

کولی

حقوق

دانشگاه کابل

دریابی

محمدزکی

33

الغزار

ادبیات

دانشگاه کابل

امینی

محمدحسین

34

گرگ

انجنیری

دانشگاه کابل

توفیق

عبدالحمید

35

آغیل کاکا

الکترومیخانیک

پولی تخنیک کابل

جویا

جمیله

36

چمبرا

وترنری

دانشگاه کابل

عباسعلی

37

گلبند

فارمسی

دانشگاه کابل

 

حشمت الله

38

شیفقال بالا

وترنری

دانشگاه کابل

کریمی

غنی

39

آغیل کاکا

ساختمان وترنری ی

پولی تخنیک کابل

حاتمی

محمدحسین

40

 

دانشکده

دانشگاه

            تخلص

نام

شماره

شیفقال بالا

کمیا

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

کریمی

عبدالخا لق

41

نوده

کمیا

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

باقری

محمدهادی

42

نوده

کمیا

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

 

زلیخا

43

کهنه ده

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

عدیل

عادله

44

کهنه ده

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

 

مبارکه

45

آغیل ملا

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

 

شفیقه

46

خوشمراد

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

 

عزیزه

47

آغیل کاکا

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

دانش

نجیبه

48

آغیل کاکا

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

دانش

رقیه

49

آغیل کاکا

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

دانش

عبداکریم

50

گلبند

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

 

محمدرضا

51

بیدگ

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

 

محمدزکی

52

کهنه ده

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

 

عبدالکریم

53

شیفقال بالا

 

دارالمعملین سیدجمال الدین کابل

قربانی

علی اقا

54

کهنه ده

انجنیری

دانشگاه هرات

اصغری

محمدظاهر

55

کهنه ده

انجنیری

دانشگاه هرات

نادری

محمدآصیف

56

گردن

ساینس

دانشگاه هرات

حق نگر

لطیفه

57

شیفقال بالا

تعلیم وتربیه

دانشگاه هرات

ظفر

فاطمه

58

گردن

تعلیم وتربیه

دانشگاه هرات

ناصری

علی آقا

59

کهنه ده

تعلیم وتربیه

دانشگاه هرات

یاوری

شفیقه

60

آغیل ملا

ادبیات

دانشگاه هرات

رحیمی

اسدالله

70

شیفقال پاین

اداره ومدریت

کابل

محمدی

نعمت الله

71

نوده

اداره ومدریت

کابل

صادقی

محمدهادی

72

خوشمراد

حقوق

دانشگاه بلخ

تگین

محمدعیسی

73

خوشمراد

حقوق

دانشگاه بلخ

 

عبدالحمید

74

گرگ

طب

دانشگاه بلخ

روئین

حفیظ الله

75

بیدگ

زراعت

دانشگاه بامیان

شفائی

عبدالروف

76

بیدگ

تعلیم وتربیه

دانشگاه بامیان

شفائی

محمدآصیف

77

خوشمراد

تربیه معلم

غزنی

 

عصمت الله

78

شیفقال بالا

انستیتوت صنایع محلی وساختمانی

کابل

حسینی

محمد مهدی

79

چهارده

تعلیم وتربیه

دانشگاه هرات

فروزش

زهرا

80

 

 

 

 

 

 

 گرگ

 اقتصاد

 کابل

 مهدوی

 عبدالحمید

 ۸۱

 

 

 

 

 

 

 گرگ

 اقتصاد

 کابل

 

 محدعارف

۸۲ 

 

 

 

 کریمی

 حسین علی

 ۸۳

 گرگ

 الکترومیخانیک

 پولی تخنیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغزار

 الکترومیخانیک

 پولی تخنیک

 

 بسم الله

 ۸۴

 کهنه ده

 

 زراعت

 

 کابل

 

 

 

 محمدهادی

 

 ۸۵

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  بیستم آبان ۱۳۸۷ساعت ۱۵:۴۷ بعد از ظهر  توسط الهام   |